Helen Doronról

Helen Doron brit nyelvész, pedagógus több évtizedes fáradhatatlan munkájának köszönhetően a világ 33 országában, köztük 22 európai országban több mint 1 millió kisgyermek vett- és vesz részt a HDEE korai nyelvi fejlesztési programokon.

Helen Doron vezető pozícióját a több évtizedes, a hatékonyságot mindig szem előtt tartó elméleti és gyakorlati kutatómunkának köszönheti. Módszertanának alappillére, alapkövetelménye a korai nyelvoktatás, mint tudományág részletekbe menő magas szakmai ismerete. Lépésről-lépésre felépített tananyagai 3 hónapos kortól 14 éves korig kínálnak élmény- és tevékenységközpontú az összes érzékszervet megmozgató izgalmas angolórákat. A tanárokkal szemben elvárt magas szakmai követelményrendszernek való megfelelést a tanároknak tartott konferenciákkal, szemináriumokkal, workshopokkal valamint minden egyes kurzushoz óráról-órára! kidolgozott tanári kézikönyvekkel és szemléltetőeszközökkel segíti.

Jelenleg Helen 26 tanárképző tanárral dolgozik együtt, akik különböző tudományterületekről érkezvén -nyelvészek, pszichológusok, pedagógusok- maguk is aktív HD tanárok, és akikkel a gyermekek életkori sajátosságait, a fejlődéslélektant figyelembe véve újabb és újabb tananyagokat, programokat fejleszt. Tananyagaiban az angol nyelv eredményes elsajátítása mellet fontos szerepet kap a nyelv eszközével való nevelés, a gyermekek személyiségének- és a világról való tudásának gazdagítása. Ökoprogram és természetvédelem, mesejáték és színjátszás, brit pantomim és világkörüli utazás, kreativitásra, és nyitottságra nevelés……. és még sok-sok más, amik mind a Helen Doron tananyagok részét képezik.